Projekt „Rozwiń skrzydła”


GMINA MIASTA GDYNI REALIZUJE PROJEKT:
„ROZWIŃ SKRZYDŁA – PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA GIMNAZJÓW W GDYNI”
DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH.

Celem projektu jest podniesienie skuteczności działań na rzecz rozwijania i kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, w tym indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dofinansowanie projektu z EU: 6 467 164,15 PLNInformacja dla uczniów i rodziców
o Projekcie „Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni”

Od 2 grudnia 2016 roku w Gimnazjum nr 3 w Gdyni,
prowadzone są dodatkowe zajęcia dla uczniów naszego Gimnazjum
wspierające rozwój kompetencji kluczowych w obszarach
przedmiotowych i psychoedukacyjnych.

Zajęcia prowadzone są zróżnicowanymi metodami w ramach zajęć:
wyrównawczych, rozwijających zainteresowania, kompensacyjno-
korekcyjnych, psychoedukacyjnych i doradztwa zawodowego.

Terminy zajęć dopasowane są do planu lekcji poszczególnych klas
lub grup uczniów.

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału
a rodziców prosimy o współpracę, wypełnienie właściwych
dokumentów, zapoznanie się z Regulaminem zajęć oraz zachęcania
uczniów do udziału w zajęciach.Załączniki:

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to lexus suv, ford suv and honda suv